page_banner

סיור במפעל

סיור במפעל

מפעל (1)

בסיס ייצור רפואי ZhuoRuiHua

מפעל (9)

מחסן חומרי גלם

מפעל (3)

סדנת הפקת המוקליפ

מפעל (2)

סדנת הפקת המוקליפ

מפעל (4)

חדר ריתוך בלייזר

מפעל (5)

חדר ניקיון

מפעל (6)

3000 מ"ר 100,000 סדנאות טיהור כיתה

מפעל (7)

מעבדת ציוד בדיקה ברמת דיוק גבוהה

מפעל (8)

מחסן מוצרים